Marina Stanković - Direktor

Diplomirani defektolog - surdoaudiolog

Dušan Stanković-Pomoćnik direktora

Diplomirani pravnikNataša Mihajlović - odgovorno lice Mede 1

Vaspitač

Kristina Nikolić - Meda 1

Vaspitač

Ana Virijević - Meda 1

Vaspitač

Milena Marković - odgovorno lice Mede 2

Diplomirani pedagog

Sanja Marković - Meda 2

Vaspitač

Jovana Gavrilović - Meda 2

Vaspitač

Anđelija Potić - odgovorno lice Mede 3

Vaspitač

Nina Milosavljević - Meda 3

Pedagog

Ana Vučković - Meda 3

Vaspitač

Sanja Jovanović - Meda 4

Medicinska sestra-vaspitač-pedagog

Anđelija Nikolić - Meda 4

Medicinska sestra

Jelena Sotirov

Profesor engleskog jezika

Jovana Radenkovic - Odgovorno lice Mede 5

Vaspitač

Anastasija Stojimirović - Meda 5

Vaspitač

Jovana Živić - Meda 5

Vaspitač

Tamara Banković - ogovorno lice Mede 6

Vaspitač

Jovana Đurić - Meda 6

Medicinska sestra

Sonja Stojanović - Meda 6

Vaspitač

Milica Stoilković - Meda 6

Vaspitač

Suzana Milijić - Meda 6

Vaspitač

Jelena Golubović

Profesor muzičkog vaspitanja

Valentina Ranđelović - odgovorno lice Mede 7

Vaspitač

Katarina Jovanović - Meda 7

Vaspitač

Marija Jakimovski - odgovorno lice Mede 8

Diplomirani pedagog

Jana Mikić - Meda 8

Vaspitač

Milica Mićunović - Meda 8

Vaspitač

Jelena Nikolić - Meda 8

Medicinska sestra

Martina Trajković - Meda 9

Vaspitač

Anita Muzdeka - Meda 9

Vaspitač